REFERENCE

info@vodatechnik.cz

V říjnu 2021 mi pan Martin Kufa instaloval u RD čističku odpadních vod.Jednalo se o instalaci za složitých podmínek v místě původního septiku a ve stísněném prostoru. Přesto vše proběhlo podle plánu během dvou dnů k mé naprosté spokojenosti. Samozřejmostí bylo uvedení okolního terénu do původního stavu.
MUDr. Ladislav Cienciala Vendryně

MUDr. Ladislav Cienciala

1.10.2021